آینده سرویس‌های هوشمند تناسب اندام

به‌نظر می‌رسد خرید اشتراک آینده‌ اجتناب‌ناپذیری برای افرادی است که به سلامت خود اهمیت می‌دهند؛ اما آیا قرار است ما نیز این سیاست را بپذیریم یا سعی کنیم آن را تغییر دهیم؟ درواقع، اگر می‌خواهیم بازار را در جهتی پایدار هدایت کنیم، باید آینده این صنعت را از خرید اشتراک اجباری فاصله دهیم.