ترفند گوگلی جالب برای کاربران

جالب است بدانید این ترفند ابزاری است که خودِ گوگل دراختیار کاربران قرار داده و کاربرد اصلی آن برای دارندگان وب‌سایتی است

ادامه موضوع