مرکز رشد ICT دانشگاه ارومیه

بر اساس موافقت اولیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز رشد فناوری اطلاعات ارتباطات دانشگاه ارومیه از سال 1382 فعالیت خود را شروع کرده و تا کنون بیش از 150 شرکت و هسته نوپای فناور از حمایت های این مرکز بهرهمند شدهاند. طی سفر تابستان 1399 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با ارائه طرح تشکیل ناحیه نوآوری دانشگاه ارومیه و امضای تفاهم نامه سه گانه بین معان علمی و فناوری ریاست جمهوری، استاندار آذربایجان غربی و ریاست دانشگاه فاز اول این طرح با مرمت و آماده سازی ساختمان دانشکده علوم سابق در پردیس شهر دانشگاه و اختصاص آن به تشکیل مرکز نوآوری شروع شده است. پیش بینی می شود این مرکز در اواخر تابستان 1400 فعالیت خود را شروع کرده و فضای استقرار برای بیش از 50 استارت‌آپ را فراهم آورد. همچنین با توسعه فضای مراکز رشد و نوآوری دانشگاه واخذ مجوز تشکیل مرکز رشد جامع مشترک بین دانشگاه ارومیه و پارک علم و فناوری و همچنین آزادسازی فضاهای اشغال شده مرکز رشد به جهت فعالیت های غیرمرتبط، پیش بینی می شود حدود 180 واحد فناور در مراحل چهارگانه نوآوری، پیش رشد، رشد و پسارشد در مراکز رشد و نوآوری دانشگاه مستقر شده و از حمایت های هدفمند جامع دانشگاه ارومیه بهره گیرند. لذا در آینده ای نزدیک، مجموعه مراکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه بعنوان بزرگترین، توسعه یافته ترین و جامع-ترین مجموعه حمایتی از واحدهای فناور و نوآور نوپا در استان خواهد بود. البته فازهای بعدی توسعه ناحیه نوآوری، از جمله احداث ساختمان برج فناوری برای استقرار شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی و برج تحصیلات تکمیلی، نیز در برنامه کاری آتی دانشگاه در سال های آتی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر بیش از 27 واحد فناور متشکل از 9 شرکت پسا رشد و دو شرکت دانش بنیان با ایجاد اشتغال بیش از 100 نفر در این مرکز مشغول فعالیت هستند.

خدماتی که ما در این مرکز برای رشد شما ارائه می کنیم

 • 1- فراهم نمودن مكان مناسب براي استقرار و فعاليت واحد فناور
 • 2- تسهیلات مالی متنوع بر اساس تشخیص شورای مرکز رشد و سطح فعالیت واحد فناور
 • 3- ارائه خدمات بازاريابي و پروژه يابي
 • 4- ارائه خدمات فني و تخصصي شامل استفاده از آزمايشگاه ها و كارگاه ها و تجهيزات نرم-افزاري و طراحي
 • 5- ارائه خدمات مشاوره اي بازاریابی، حقوقي، فني و ...
 • 6- ارائه خدمات آموزشي در چارچوب نيازهاي برنامه كاري
 • 7- حمایت به منظور شرکت در نمایشگاه ها و رویدادهای فناورانه ملی و بین المللی

شرکت ها

 • محل استقرار
 • دوره های رشد
 • تسیهلات بلند مدت
 • مهارت ها جدید

هسته های فناور

 • محل استقرار
 • دوره های رشد
 • تسیهلات بلند مدت
 • مهارت ها جدید

پسا رشد

 • محل استقرار
 • دوره های رشد
 • تسیهلات در گردش
 • مهارت ها جدید

روند کار

چطور شروع کنم ؟

01

ثبت نام در سایت

گام #1

02

افزودن ایده

گام #2

03

داوری

گام #3

04

پذیرش و استقرار

گام #4