مایکروسافت دومین سایت بزرگ خبری

آماری مختلف، از اندازه‌گیری مستقیم بازدیدهای وب دسکتاپ و تلفن‌همراه گرفته تا شبکه‌های کمکی به‌دست می‌آید که داده‌های دستگاه را جمع‌آوری می‌کنند. تعداد بازدید در این آمارها بدین‌معنا است که هر بازدیدکننده به یک یا چند صفحه در وب‌سایتی خاص دسترسی پیدا کرده است. اگر کاربر ۳۰ دقیقه غیرفعال باشد و باردیگر وارد سایت شود،‌ بازدید جدیدی ثبت خواهد شد.