شرکت اروم الکترو تک موج

اطلاعات ثبت شده

  • مدیرعامل :    حجت بابایی کیا
  • ایده :    طراحی تستر قند خون
  • نوع واحد :    هسته
لوگو