رویش ابتکار

اطلاعات ثبت شده

  • مدیرعامل :    مریم ابراهیمی
  • ایده :    دستیار دارویی
  • نوع واحد :    شرکت فناور
لوگو