داده پردازان پدیده درنا

اطلاعات ثبت شده

 • مدیرعامل :    توحید وجدی
 • ایده :    آزمون ساز
 • نوع واحد :    شرکت فناور
داده پردازان پدیده درنا

دیجیتال مارکتینگ

 • حوزه کاربری: خدمات به صنف های مختلف
 • ظرفیت تولید:همکاری با 20 کسب و کار
 • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود توزیع کننده
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

JKHJ

 • حوزه کاربری: [;'L
 • ظرفیت تولید:10
 • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود توزیع کننده
 • سطح آمادگی فناوری: ایده