شتابدهنده آرکاپ

اطلاعات ثبت شده

  • مدیرعامل :    سالار فریدپور
  • ایده :    خدمات شتابدهی استارتاپ ها
  • نوع واحد :    دانش بنیان
لوگو