پترونام سهند

اطلاعات ثبت شده

  • مدیرعامل :    علی یزدانی مطلق
  • ایده :    تولید ادتیو و روغن موتورهای با فناوری نانو
  • نوع واحد :    دانش بنیان
لوگو