انیمانوش

اطلاعات ثبت شده

 • مدیرعامل :    نژلا نوشیروانی
 • ایده :    تولید محتوا و ساخت انیمیشن
 • نوع واحد :    هسته
لوگو

تولید محتوا

 • حوزه کاربری: انیمیشن
 • ظرفیت تولید:100 برنامه
 • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

انیمیشن

 • حوزه کاربری: انیمیشن
 • ظرفیت تولید:100 برنامه
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

مستند استانگرد

 • حوزه کاربری: فیلم و مستند
 • ظرفیت تولید:10 قسمت
 • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود توزیع کننده
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

مستند همسفر

 • حوزه کاربری: فیلم و مستند
 • ظرفیت تولید:10 قسمت
 • سطح آمادگی بازار: فروش به تعداد محدود توزیع کننده
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری